Volební program

Podpora vytvoření nových pracovních míst v průmyslové zóně Dukelská. 

Větší dostupnost městských zakázek pro místní živnostníky a podnikatele.

Zachování stávajícího počtu mateřských, základních a středních škol.

Řešení autobusového stání, rozšíření počtu parkovacích míst.

Budování dětských hřišť , průběžná údržba a modernizace sportovišť, pravidelná péče o zeleň.

Další snižování administrativní zátěže úřadu, zavádění nových informačních technologií.

Důsledná péče o majetek města. Investice do obecních objektů na obnovu fasád, oken a zateplení.

Snížení počtu komisí a výborů, ponechání těch, které jsou potřebné a aktivní.

Široká podpora sportu a kultury,  podpora spolkové činnosti a podpora tradičních kulturních akcí.  

Obnova kanalizace v Nádražní a Sokolovské ulici z dotačních prostředků.

Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v celém městě.

Vybudování volnočasového areálu u koupaliště.

Další odstraňování bariér ve městě i osadách.     

Opravy silnic a chodníků, budování cyklostezek.

Rozšíření kamerového systému do dalších míst, kde dochází k častému vandalismu.

Naslouchání všem, kteří mají zájem o dění ve městě a přicházejí s novými nápady i oprávněnou kritikou vedení města.

 

Pokud budeme mít v komunálních volbách Vaši důvěru, tak volební program budeme plnit stejně poctivě, jako v předchozích letech.

Nepřevlékáme kabáty a dlouhodobě podporujeme rozvoj města a spokojenost jeho občanů.